Souhlas se zpracováním osobních údajů Heureka

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dávám tímto výslovný souhlas správci osobních údajů: DITA výrobní družstvo invalidů, sídlo: Stránského 2510/1, 390 02 Tábor, IČ: 000 28 762, družstvu zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka Dr 209 (Správce), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů tyto moje osobní údaje:

a, e-mailová adresa,

které jsem uvedl/a při založení zákaznického účtu na stránkách www.baridiwear.cz/, a to za účelem hodnocení e-shopu www.baridiwear.cz/ na portálu www.heureka.cz tak, že správce odešle mou e-mailovou adresu portálu www.heureka.cz v rámci služby „Ověřeno zákazníky“, aby mi tento portál následně na můj e-mail zaslal krátký dotazník, kde mohu vyhodnotit spokojenost s nákupem na e-shopu www.baridiwear.cz/.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími zpracovateli/příjemci:

  1. Heureka Shopping s.r.o., sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 706/3, PSČ 186 00, IČ: 023 87 727, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 218977,  provozovatel portálu Heureka.cz;

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu existence mého účtu v e-shopu www.baridiwear.cz/.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to zasláním odvolání na adresu sídla našeho družstva, popř. po přihlášení do svého zákaznického účtu v záložce „můj účet“ -> moje souhlasy.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

  1. vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
  2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mně Správce zpracovává;
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů; a
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete zde a ještě zde.